TH | EN


วันที่เพิ่มข้อมูล : 18 october 2560
มีผู้เข้าชมทั้งหมด : 60 ครั้ง

ขายไฟฟ้าวันแรกเกินเป้า

น.ส.นฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะ รองโฆษก สำนักงาน กกพ. เปิดเผยว่า ตามที่เปิดรับยื่นข้อเสนอขอขายไฟฟ้า ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในแบบ SPP Hybrid Firm ปี 2560 จากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP Hybrid Firm 2560) ตั้งแต่วันที่ 16-20 ตุลาคม 2560 นั้น ในวันแรก (16 ตุลาคม) มีผู้ยื่นข้อเสนอขอขายไฟฟ้า 25 โครงการ หรือคิดเป็นปริมาณไฟฟ้าเสนอขาย 541.26 เมกะวัตต์ เกินเป้าการรับซื้อซึ่งวางไว้ที่ 300 เมกะวัตต์แล้ว